קורסי ערב ואירועים מיוחדים

טעימה של הוויה | קורס ערב

 The Taste of Being class is about starting to empower you to know that you know, in just a few magical hours.

What if the journey to being you, is the greatest adventure you will ever go on? If you had the steps to being… would you take the journey?

 

TASTE OF BEING
WITH DR. DAIN HEER

TEL AVIV, ISRAEL & AUDIO LIVE
8 JUL

In addition to the tools of Access Consciousness, Dain uses elements of his unique energetic transformation process, the ESB, in these classes. By working on one person in the room, he is inviting everyone to the change that is truly possible. What if you are far greater than you’ve ever given yourself credit for?

REGISTER NOW

NOW IS THE TIME? | SPECIALTY EVENING CLASS

HAMBURG, GERMANY & LIVESTREAM | 28 JUN

WITH DR. DAIN HEER

We are the Awareness Revolution. Have you noticed that more people are waking up around you? That change is faster? That your connection to the planet is greater? That your tolerance for stupidity has severely diminished?

What if there is a completely different way of functioning in this world? What if there is a completely different way of creating our future? What if our job here on Earth is to awaken consciousness?

REGISTER NOW


מערכות-יחסים נעשות אחרת - ההתחלה | קורס ערב

MARSEILLE, FRANCE & LIVESTREAM | 2O JUL
BUDAPEST, HUNGARY & LIVESTREAM | 26 JUL

WITH BRENDON WATT

גם אם אתה משתוקק למערכת-יחסים וגם אם לא, אתה חייב שתהיה לך מערכת-יחסים עם עצמך, על מנת שתוכל ליצור אחת כזו עם מישהו אחר. ערב מבוא זה עוסק בצדדים המעשיים של כיצד מערכת-יחסים יכולה באמת לעבוד עבורך (אם תבחר). זוהי ההתחלה של בחירה אחרת עבורך, האם להיות במערכת-יחסים או לא. זאת היא בחירה, ומה שלא תבחר, מה אם זו הייתה בחירה נפלאה עבורך?

הירשם עכשיו

CONSCIOUS PARENTS CONSCIOUS KIDS | EVENING CLASS

MOSCOW, RUSSIAN FEDERATION | 9 AUG

WITH BRENDON WATT

Empowering you (and your kids) to know that you know!

What if parenting could be fun? Maybe even easy? Discover easy and pragmatic tips and tools on parenting that actually work. Different than anything you’ve heard before!

REGISTER NOW